KEO KIỂU KP-5-18P

Đơn giá: Liên hệ

TÍNH NĂNG CÔNG DỤNG

Keo kiểu Kp-5-18p chuyên dùng để dán sửa chữa và chế tạo mới thùng dầu mềm đựng nhiên liệu.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Keo bám dính tốt với nền cao su chịu dầu, cao su chịu dầu – dura và với bề mặt kim loại. Keo đóng rắn ở nhiệt độ phòng, gồm 3 thành phần:

Thành phần A và B là dung dịch cao su bền dầu màu đen có hàm lượng khô 10,5÷11,5%.

Thành phần C là dung dịch nhựa RF (keo kiểu ФР-12 theo kí hiệu của Liên xô cũ), có hàm lượng 65÷67%.