CHẤT LỎNG STEOL-M

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG

Dầu thủy lực cho bộ phận hãm lùi của pháo.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Stt Tên chỉ tiêu Mức
1 Ngoại quan Trong suốt, không cặn, màu từ vàng đến xanh lá cây
2 Khối lượng riêng, g/cm3    1,084 ÷ 1,108
3 Hàm lượng tro,% khối lượng, không lớn hơn 1,9
4 Độ nhớt động học tại 50oC, mm2/s 3,38 ± 0,13
5 Nhiệt độ sôi đầu, oC, không nhỏ hơn 80
6 Ăn mòn kim loại tại 80oC: Thép CT40, đồng M3, kẽm Hợp cách
7 Nhiệt độ chớp lửa cốc kín, oC, không nhỏ hơn 25