GIẤY TRÁNG PARAPHIN/VH

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Dùng trong bảo quản, niêm cất các thiết bị máy móc ngành Xe-Máy

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Các chỉ tiêu kỹ thuật Mức
1. Khổ giấy, mm, không lớn hơn 800
2. Trọng lượng cuộn, kg Từ 50 đến 70
3. Định lượng thực tế, g/m2 Từ 100 đến 105
4. Độ dày, mm Từ0,08 đến 0,09
5. Độ hút ẩm trong 24 giờ, kh«ng lín h¬n 400