CÔNG NGHỆ VÀ HÓA CHẤT BẢO QUẢN TRANG THIẾT BỊ QUÂN SỰ CHUYÊN DỤNG

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Bảo quản, các hóa chất bảo quản cho trang thiết bị quân sự chuyên dụng, cũng như các thiết kế, chế tạo các thiết bị, bảo quản khí tài quân sự, bảo quản niêm cất phù hợp điều kiện nóng ấm, gió mùa, nhiệt đới và khí hậu biển của Việt Nam, đặc biệt công nghệ hút ấm, bảo quản khô, công nghệ bảo quản, chống ăn mòn điện hóa.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG NGHỆ:

– Tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ trọn gói.

– Tư vấn công nghệ, kiểm tra, đánh giá theo dõi các tác động ăn mòn, xuống cấp của vật liệu, đặc biệt lớp sơn phủ, kim loại.

– Công nghệ bảo quản chống ăn mòn, lắp đặt, xử lý môi trường ẩm, thấm ẩm…