CHẤT ỨC CHẾ TIẾP XÚC BXƯC

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Dùng trong bảo quản, niêm cất các thiết bị máy móc ngành Xe-Máy

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Các chỉ tiêu kỹ thuật Mức
1. Dạng ngoài

Chất lỏng trong suốt,

Không cặn cơ học

2. Khối lượng riêng ở 20oC, g/cm3 Từ 1,0 đến 1,1
3. Độ nhớt động học tại 50oC, cSt Từ 2,1đến 2,2
4. Tính chất bảo vệ ở 100oC, trong 3 giờ 1b
5. pH Từ10đến11