CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ PHẾ THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN BIỂN ĐẢO

Đơn giá: Liên hệ

ĐẶC TÍNH CÔNG DỤNG:

Chế phẩm vi sinh chuyên dụng xử lý phế thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện môi trường biển đảo trong điều kiện nước có độ mặn từ 0,5 – 3,5% là hổn hợp các vi sinh vật hữu hiệu với mật độ vi sinh đạt 107- 108 CFU/g, có khả năng phân giải nhanh các chất thải của bể phốt và các loại phế thải sinh hoạt giàu protein, xenlulo, tinh bột, chitin, lipit, …