SƠN NC-VH

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG

Sơn NC-20/VH là sơn trên cơ sở nhựa nitroxenlulo, chất hóa dẻo, chất tạo màu và hỗn hợp dung môi hữu cơ. Sơn có khả năng khô nhanh, phòng ẩm tốt nên được sử dụng sơn hoặc phủ chống ẩm cho các sản phẩm theo quy định.

   TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

TT Tên chỉ tiêu Kết quả
1 Độ mịn ≤ 25 µm
2 Độ nhớt quy ước đo bằng phễu VZ-4 ở nhiệt độ 30±1oC Từ 27 đến 37s
3 Thời gian khô đối với độ dày màng sơn từ 15 đến 30 µm

– Khô se bề mặt: Từ 15 đến 30min

– Khô cấp 1: Từ 3 đến 6 h

4 Độ bám dính của màng sơn ≤ 1 điểm
5 Độ bền uốn của màng sơn ≤ 2 mm
6 Độ bền va đập của màng sơn ≥ 40 kG.cm
7 Hàm lượng chất không bay hơi ≥ 55 %
8 Khối lượng riêng Từ 1,00 đến 1,15 g/cm3