Sơn chống bám bẩn nền không tan – PD/AFP-ISS

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG: Chống tác động xâm thực của môi trường biển .

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu kỹ thuật Phương pháp xác định Mức chất lượng
1. Dạng bề ngoài của sơn TCVN 2102:2008 Dạng lỏng, nhớt, nầu nâu đỏ đến nâu sẫm Màng sơn sau khi khô có mầu nâu đỏ đến nâu sẫm, đồng nhất.
2. Hàm lượng chất không bay hơi, % TCVN 2093 – 1993 58
3. Độ nhớt, theo phễu VZ246, đường kính mao quản, 4 mm, ở nhiệt độ 20 ±0,5 oC, giây TCVN 2092:2008 90
4. Thời gian khô, đến độ khô cấp 3, ở nhiệt độ 20 ±2 oC, giờ TCVN 2096-1993 3
5. Độ mịn, μm TCVN 2091 – 1993 70
6. Lượng sử dụng, g/ m2 TCVN 2095 – 1993 130
7. Độ dày 1 lớp, μm TCVN 9760:2013 65
8. Khả năng chống bám bẩn (thử nghiệm ngâm mẫu thực tế tại Vịnh Cam Ranh), tháng TCVN 8785-1:2011 Sau 08 tháng mẫu chưa bị bám bẩn