KEO UT-34.VN

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG

Keo UT-34.VN được dùng để làm kín, dán các vùng khớp nối động, tránh va chạm và tiếp xúc với không khí và nhiên liệu; bọc phủ trong hệ thống kết nối các máy móc, thiết bị vô tuyến và kỹ thuật điện.

Keo UT-34.VN được sử dụng để dán vật liệu kim loại – kim loại, kim loại – thủy tinh, nhựa – nhựa, kim loại – nhựa. Trong dây truyền lắp giáp, sản xuất tên lửa Igla, Keo UT-34.VN được sử dụng dán các chi tiết của cụm kinh vật quang trở thuộc khối điều khiển tên lửa.

 

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

 

TT Tên chỉ tiêu Mức
1 Thời gian sống, giờ 2 – 20
2

Độ bền kéo đứt, MPa

+ Với tác nhân lưu hóa dạng bột, không nhỏ hơn

+ Với tác nhân lưu hóa dạng bột nhão, không nhỏ hơn

 

0,98

0,59

3 Độ giãn dài tương đối, %, không nhỏ hơn 170,0
4 Hệ số giãn dư, %, không lớn hơn 12,0
5 Độ bền kéo bóc với hợp kim nhôm Д-16 anot hóa (GOST 21631-76), kN/m, không nhỏ hơn 1,66
6 Giới hạn nhiệt độ giòn hóa, 0C, không lớn hơn -33