KEO MATIT LN/VH

Đơn giá: Liên hệ

TÍNH NĂNG CÔNG DỤNG

Làm vật tư tiêu hao đảm bảo tổng lắp tên lửa Igla và sửa chữa VKTBKT công nghệ cao.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu Mức
Trước khi đóng rắn
1. Hàm lượng chất không bay hơi, % Từ 40,0 đến 50,0
2. Độ nhớt động lực ở 20oC (đo bằng phễu FC-4), s Từ 35,0 đến 45,0
3.Thời gian khô toàn bộ màng keo, h, không lớn hơn 24,0
Sau khi đóng rắn
4. Độ bền kéo trượt trên nền thép CT3, kG/cm2 , không nhỏ hơn 24,0
5.  Điện trở khối, Ω.m, không nhỏ hơn 1.1010
6. Điện áp đánh thủng, kV/mm, không lớn hơn 6,0
7.  Hệ số tgδ tổn hao điện môi, không lớn hơn 0,2
8. Độ bền nhiệt ẩm, chu kỳ Từ 3,0 đến 5,0