KEO BK-9

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG

Làm vật tư tiêu hao đảm bảo tổng lắp tên lửa Igla và sửa chữa VKTBKT công nghệ cao.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

TT Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị đo Mức
1 Dạng ngoài Cảm quan

Dung dịch

đồng nhất,

xám đến trắng

2 Thời gian sống của keo sau khi trộn, không nhỏ hơn Giờ 2
3

Độ bền kéo trượt của mối dán trên hợp kim nhôm

+ Tại 20 ±2°C

+Tại 125 ±2°C

+ Tại 250 ±2°C

 

KG/ cm2

KG/ cm2

KG/ cm2

 

120

25

10

4 Độ bền nước và ẩm (của mối dán keo)   Bền
5 Độ bền xăng dầu (của mối dán keo)   Bền