CHẤT TRÁM U-2 – 28NT/VH

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG

Làm vật tư tiêu hao đảm bảo tổng lắp tên lửa Igla và sửa chữa VKTBKT công nghệ cao.

 

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu Mức
Trước khi đóng rắn
1. Khối lượng riêng, kg/m3 2,2.103
2. Thời gian sống của chất trám sau khi trộn, giờ Từ 3 đến 6
3. Thời gian khô toàn bộ , giờ, không nhỏ hơn 72,0
Sau khi đóng rắn
4. Độ giãn dài tương đối khi kéo đến đứt,%, không nhỏ hơn 275

5. Độ cứng của chất trám, Shore A

– Sau khi khô

– Sau khi khô, nung mẫu ở 250oC trong 3 giờ với môi trường khí trơ, không nhỏ hơn

 

Từ 35 đến 50

 

18

6. Độ bền kéo đứt sau khi chất trám gắn lên hợp kim nhôm D-16T, kN/m, không nhỏ hơn 2,0
7. Độ bền kéo bóc sau khi chất trám gắn lên hợp kim nhôm D-16T, kN/m, không nhỏ hơn 1,5