PHỤ GIA SIÊU DẺO CHO BÊ TÔNG MFS-92A

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

MFS-92A là dung dịch lỏng của polime tan trong nước gốc melaminfomandehytsunfonat (MFS), có màu nâu nhạt, không chứa các hợp chất chloride, không có tính năng ăn mòn cốt thép .

Dẻo hoá mạnh xi măng cho phép giảm lớn lượng nước trộn, tăng khả năng dễ thi công của hỗn hợp bê tông, kéo dài thời gian đông kết và cải thiện độ nhẵn bề mặt.

Tăng nhiều độ chống thấm, độ bền ăn mòn và khả năng bảo vệ cốt thép trong môi trường xâm thực.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tăng cường đáng kể cường độ và phát triển cường độ nhanh (7 ngày ³ 100% cường độ 28 ngày của bê tông đối chứng và đến 28 ngày tăng khoảng 20 – 30%).

ỨNG DỤNG: Từ năm  1992 đến nay phụ gia MFS – 92A đã được triển khai thi công tại các đơn vị: Nhà máy Z183; Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; công trình chiến đấu K – 79/QK2 ở Yên Bái; công trình HA 2000 tại Cam Ranh, Công ty Cầu 475 (dùng phụ gia MFS – 92A chế tạo cọc bê tông cốt thép trụ cầu Thạch đồng Hà Tĩnh); Công binh Quân khu V và các đơn vị xây dựng trong và ngoài quân đội khác….