THIẾT BỊ LỌC NƯỚC KHỬ ION VHH-DEIONZE.1

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Dùng trong bảo quản, niêm cất các thiết bị máy móc ngành Xe-Máy

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Các chỉ tiêu kỹ thuật Mức
1. Tốc độ lọc, lít/giờ Từ 45 đến 60
2. Thể tích nước sau lọc, lít Từ 450 đến 500
3. pH Từ 6.9 đến 7.1
4. Độ dẫn điện, µS/cm, không lớn hơn  10
5. Hàm lượng Cl, mg/l, không lớn hơn  6
6. Tổng sắt, mg/l, không lớn hơn  5