MỠ PHÒNG BỤI

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Phòng bụi và chống nấm mốc cho khí tài quang học

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

– Nhiệt độ nhỏ giọt, oC, : ≥ 75

– Trị số axít, mg KOH/g : ≤ 0,1

– Độ xuyên kim loại 0,1 mm tại 25oC: 160 ÷ 180

– Độ ly tích ở 50oC, h: ≥ 24

ỨNG DỤNG

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng