MỠ BẢO QUẢN MNI

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

–  Chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN/QS 624:2011

– Nhiệt độ nhỏ giọt, oC, :

– Trị số axít, mg KOH/g :

– Độ ăn mòn tấm đồng: 1a, hợp cách

– Hàm lượng kiềm, axít tan trong nước, mg KOH/g:

– Hàm lượng nước, % khối lượng: 0

– Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng:

ỨNG DỤNG

Cục Kỹ thuật Binh chủng, Cục Xe-Máy