MỠ BẢO QUẢN MN 3

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự vùng khí hậu biển

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN/QS 626:2011

– Nhiệt độ nhỏ giọt, oC, : ≥ 75

– Trị số axít, mg KOH/g :

– Độ ăn mòn tấm đồng: 1a, hợp cách

– Hàm lượng kiềm, axít tan trong nước, mg KOH/g: ≤ 0,07

– Hàm lượng nước, % khối lượng: ≤ 0,01

– Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng: ≤ 0,01

ỨNG DỤNG

Cục Kỹ thuật Binh chủng, Cục Xe-Máy