GIẤY TẨM CHẤT ỨC CHẾ BAY HƠI

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Dùng trong bảo quản, niêm cất các thiết bị máy móc ngành Xe-Máy

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Các chỉ tiêu kỹ thuật Mức
1. Định lượng, g/m2 Từ 85 đến 89

2. Độ bền kéo, KN/m

–          Chiều dọc

–          Chiều ngang

 

Từ 1,8 đến 2,0

Từ 1,2 đến 1,5

3. Độ giãn dài, %

–          Chiều dọc

–          Chiều ngang

 

Từ 2,3 đến 3,0

Từ4,0đến 5,0

4. Độ bền gấp, lần gấp kép

–          Chiều dọc

–          Chiều ngang

 

Từ10 đến 20

Từ 10 đến20

5. Độ hút nước theo mao quản, mm

–          Chiều dọc

–          Chiều ngang

 

Từ 50 đến 80

Từ 40 đến 70

6. Độẩm, % Từ 5 đến 8