DUNG DỊCH BIẾN TÍNH GỈ BTG

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

– Xử lý và biến tính lớp gỉ bên ngoài vỏ đạn pháo và các chi tiết kim loại khác.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Tên chỉ tiêu kỹ thuật Tiêu chuẩn Mức

1. Dạng ngoài:

– Trạng thái

– Màu sắc

TCQS 219:2009/VKHCNQS

 

Dung dịch trong suốt, đồng nhất

Màu xanh lá

2. Nồng độ pH TCQS 219:2009/VKHCNQS Từ 1,8 đến 3,2
3. Khối lượng riêng TCQS 219:2009/VKHCNQS Từ 1,20 đến 1,35
4. Khả năng bảo vệ kim loại, chu kỳ, không nhỏ hơn TCQS 219:2009/VKHCNQS 8

 

ỨNG DỤNG:

Dung dịch biến tính gỉ đã và đang được ứng dụng trong xử lý, bảo quản các loại đạn, vũ khí trang bị tại các kho của Cục quân khí/TCKT, các nhà máy Z113, Z183 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.