DẦU BẢO QUẢN BQ-17

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN/QS 625:2011

– Độ nhớt động học, cSt:

– Độ ăn  mòn tấm đồng: 1a

– Trị số axit và kiềm, mg KOH/g: ≤ 1

– Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng: ≤ 0,01

– Hàm lượng kiềm, axit tan trong nước, mg KOH/g: ≤ 0,01

– Hàm lượng nước, % khối lượng: ≤ 0,05

ỨNG DỤNG

Cục Kỹ thuật Binh chủng, Cục Xe-Máy