CÔNG NGHỆ, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, ĐÁNH GIÁ CÁC CHỦNG LOẠI NGUỒN ĐIỆN ĐẶC CHỦNG CHO QUÂN ĐỘI

Đơn giá: Liên hệ

GIỚI THIỆU CHUNG

Kế thừa và phát triển các đề tài cấp Nhà nước, Bộ, Viện Khoa học & Công nghệ quân sự, hợp đồng quân binh chủng đã hình thành và hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo, đánh giá và biên soạn các tài liệu kỹ thuật các chủng loại nguồn điện đặc chủng cho quân sự: Tên lửa, ngư lôi, thủy lôi, xe-máy quân sự, xe tăng, tàu ngầm, phao cứu hộ… (hệ Zn/KOH/Ag2O, hệ Pb/H2SiF6/PbO2, Zn/NH4Cl2-ZnCl2/ MnO2(C), Pb/H2SO4/PbO2 và pin nhiệt).