LƯƠNG KHÔ GIÀU DINH DƯỠNG VÀ NĂNG LƯỢNG HH -VL

Đơn giá: Liên hệ

THÀNH PHẦN:

– Cacbonhydrate 63%.

– Protein 15%

– Lipit 17%

– Năng lượng: 465 Kcal/100g

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

– Dùng cho bộ đội huấn luyện, hành quân dã ngoại

– Dùng cho người tập luyện thể thao

– Dùng cho cứu hộ cứu nạn, phòng chống lụt bão