VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRÊN CƠ SỞ NANO CACBON

Đơn giá: Liên hệ

ĐẶC TÍNH CÔNG DỤNG

Hấp phụ kim loại nặng và chất hữu cơ độc hại có trong nước.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

– Diện tích bề mặt riêng của vật liệu theo BET ~ 400 m2/g;

– Kích thước lỗ mao quản trung bình ~ 15 nm;

– Khả năng hấp phụ ion kim loại nặng: tốt;

– Khả năng hấp phụ với chất hữu cơ: tốt;

– Khả năng hấp phụ khí ô nhiễm: tốt;

– Nano cacbon > 35%, đường kính 20-50 nm.

ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG:

        – Viện Hàn Lâm KHCN Việt nam, và một số đơn vị cung cấp nước đóng chai.