Obidoxime Chloride

Đơn giá: Liên hệ

 

Thông số kỹ thuật của sản phẩm Obidoxime Chloride

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị đo Kết quả Ghi chú
1 Ngoại quan Chất rắn, màu trắng Đánh giá theo Tiêu chuẩn dược dụng hiện hành. Chất lượng đạt TCQS 420:2019/VKHCNQS
2 Độ tinh khiết % 96,62 – 96,83
3 Nhiệt độ nóng chảy oC 207-211
4 Hàm lượng kim loại nặng ppm < 1,50
5 Hàm lượng chloride % 20,15 – 20,52
6 Tồn dư dung môi Không
7 Tạp chất liên quan % < 0,005