MỰC IN KÝ HIỆU ĐẠN

Đơn giá: Liên hệ

ĐẶC TÍNH CÔNG DỤNG:

– Dùng cho in ký hiệu lên đạn, hòm, hộp VKTBKT.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Mực in ký hiệu đạn MKĐ phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn: TCQS 235:2010/VKHCNQS như sau:

Tên chỉ tiêu kỹ thuật Mức
1. Độ nhớt quy ước, mm, trong khoảng Từ 25 đến 50
2. Màu sắc Tương đương với mẫu chuẩn
3. Thời gian khô, h, không lớn hơn 6
4. Độ thấm dầu, điểm, trong khoảng Từ 3 đến 4
5. Độ mịn, mm, không lớn hơn 30
6. Độ bám dính, điểm, trong khoảng Từ 1 đến 2

 

ỨNG DỤNG:

Mực in ký hiệu đạn MKĐ được ứng dụng để in ký hiệu lên thân đạn, đầu đạn, hòm, hộp đạn… và được ứng dụng, chuyển giao công nghệ in ký hiệu đạn cho các kho của cục QK/TCKT