LƯỚI IN KÝ HIỆU

Đơn giá: Liên hệ

ĐẶC TÍNH ỨNG DỤNG

Dùng làm đế phim cho chế tạo màng phim âm bản trong in các ký hiệu đạn, ký hiệu hòm hộp, hoặc các loại ký hiệu trên VKTBKT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Lưới in ký hiệu phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

Tên chỉ tiêu kỹ thuật Mức
1. Số lượng mắt lưới/1cm2 120
2. Mầu sắc Màu trắng
3. Độ bền trong dung môi hữu cơ, trong dầu, mỡ, ngâm 24h Không trương nở

 

ỨNG DỤNG:

Lưới in ký hiệu được ứng dụng làm chân đế để chế tạo các bản in ký hiệu lên thân đạn, đầu đạn, hòm, hộp đạn… và được ứng dụng, chuyển giao công nghệ in ký hiệu đạn cho các kho của cục QK/TCKT.