Azathioprine

Đơn giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị đo Kết quả Ghi chú
1 Ngoại quan Bột, màu vàng nhạt Đánh giá theo Tiêu chuẩn dược dụng hiện hành. Chất lượng đạt tiêu chuẩn USP
2 Định tính Trùng lặp (IR, GC)
3 Độ tinh khiết % 98,0 – 102,0
4 Nhiệt độ nóng chảy oC 238 – 245
5 Cắn sau nung % < 0,1
6 Tạp chất hữu cơ % < 0,5
7 Độ giảm khối lượng khi sấy khô % < 1,0
8 LD50 (đường uống đối với chuột nhắt) mg/kg 1389 ± 150