NGUỒN ĐIỆN PIN NHIỆT 9Б238

Đơn giá: Liên hệ

GIỚI THIỆU CHUNG

Nguồn điện pin nhiệt 9Б238 trên cơ sở hệ Ca/LiCl-KCl/PbCl2, hoạt động theo nguyên lý nhiệt, khi được kích hoạt, hệ thống chất cháy sẽ cháy và cấp nhiệt, làm nóng chảy hỗn hợp muối LiCl-KCl, pin bắt đầu hoạt hóa và hoạt động. Sản phẩm của đề tài cấp Viện Khoa học& Công nghệ quân sự.

NHỮNG THÔNG SỐ, ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

Kích thước, trọng lượng

– Cao: 90 mm

– Đường kính trong (Ф): 56,1 mm

– Chiều dày: 1,4 mm

– Bán kính lượn (R): 80

– Trọng lượng không vượt quá:0,56 kg

Điện thế, điều kiện làm việc

– Đầu 1-4:        +20 ± 2,5 V

– Đầu 2(3)-4:   – 20  ± 2,5 V

– Đầu 5-4:    V

– Thời gian hoạt hóa không lớn hơn: 1,3 giây

– Thời gian hoạt động không nhỏ hơn: 30 giây