NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 28/5/2021, Viện Hóa học-Vật liệu tiến hành nghiệm thu 01 đề tài cấp Viện KHCN quân sự : “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tạo hình điện hóa chính xác cao ứng dụng chế tạo ống truyền sóng có hình dạng phức tạp”. Đề tài do thiếu tá TS Đào Thế Nam chủ nhiệm;

Hội đồng khoa học do Thượng tá PGS. TS Ninh Đức Hà, Viện trưởng Viện Hóa học-Vật liệu làm chủ tịch. Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Sau khi trao đổi thảo luận, hội đồng kết luận đánh giá đề tài nghiệm thu kết quả: Đạt

Đề tài có ý nghĩa khoa học và thự tiễn lớn khi làm chủ công nghệ mạ tạo hình điện hóa ứng dụng chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp, yêu cầu độ chính xác cao. Là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho sinh viên, học viên, nhà nghiên cứu về công nghệ mạ tạo hình điện hóa.