Công bố khoa học

  • Tạp chí nghiên cứu KH-CN quân sự số 51 tháng 10/2017: Đánh giá khả năng ức chế của alpha-Mangostin từ vỏ quả măng cụt đến hai dòng tế bào ung thử phổi LU-1 và ung thư ruột kết SW480

Tác giả: Lê Minh Trí, Đoàn Thanh Huyền, Ngô Thị Thúy Phương

  • Tạp chí nghiên cứu KH-CN quân sự số 52 tháng 12/2017: Vật liệu hấp phụ khí CO2 trên cơ sở nhựa Polystyren tẩm phủ bởi polyetylenimin

Tác giả: Ngô Văn Hoành, Nguyễn Minh Trí, Lê Hồng Minh, Đoàn Tuấn Anh, Trần Văn Khanh

  • Tạp chí nghiên cứu KH-CN quân sự số 45 tháng 10/2016: Nghiên cứu chế tạo keo dán trên cơ sở nhựa epoxy biến tính Thiokol sử dụng làm vật tư tiêu hao trong kỹ thuật tên lửa.

Tác giả: Hồ Ngọc Minh, Dương Văn San, Đỗ Quốc Mạnh, Lê Trần Tiệp

  • Tạp chí nghiên cứu KH-CN quân sự số 45 tháng 10/2016: Nghiên cứu khả năng hấp phụ hơi Benzen trong không khí của than hoạt tính Trà Bắc.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương, Võ Hoàng Phương, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Ngọc  Sơn, Phạm Tuấn Anh

  • Tạp chí nghiên cứu KH-CN quân sự số 45 tháng 10/2016: Một số kết quả nghiên cứu vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyeste không no đóng rắn quang hóa.

Tác giả: Đỗ Quốc Mạnh, Hồ Ngọc Minh, Dương Văn San, Nguyễn Tiến Mạnh, Đỗ Đình Trung