VẢI THAN HOẠT TÍNH

Đơn giá: Liên hệ

ĐẶC TÍNH CÔNG DỤNG

Sử dụng để hấp phụ các loại hơi chất hữu cơ trong không khí và chất hữu cơ, kim loại nặng trong nước. Ứng dụng trong công nghệ xử lý môi trường, công nghệ chế tạo khẩu trang, quần áo, mặt nạ, hộp lọc phòng độc quân sự và bảo hộ lao động.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

– Dung lượng hấp phụ hơi benzen: 3 – 6 mmol/g

– Diện tích bề mặt: 300 – 1000 m2/g

– Độ bền kéo đứt: 120 – 200 N

– Khối lượng riêng: 250 g/m2

– Chiều dày: 0,8 – 1 mm