VIỆN HÓA HỌC - VẬT LIỆU/ VIỆN KH-CN QUÂN SỰ
Số 17 Hoàng Sâm Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
SĐT: 0243 7564 987                   FAX: 0243 7564 987
Email: vienhoahocvatlieu@gmail.com

Hoặc gửi thư cho chúng tôi bằng biểu mẫu dưới đây: